HOME

 
Organe de presse  
         
 
IndexNews
 
    HOME
Choose you language
Vlaams
Français
 
Werkgroep Morkhoven vzw-asbl - Erkenningsnr. 443.439.55

Akties geleid door Marcel Vervloesem sedert 1988

zieke gevangenen

rolstoelgebruikers

isoleercellen

kindermisbruik

Rechten van de Vlaamse zieke gevangenen in de gevangenis van Doornik...

Rechten van rolstoelgebruikers om de Antwerpse cinemazalen te betreden...

Wetgeving inzake het isoleren van mensen in psychiatrische instellingen...

Van Temse naar Madeira en Zandvoort: 93.081 slachtoffers van sexueel misbruik...

[FR] [EN]
     

NE - Woordenboek van de georganiseerde misdaad

EN-Dictionary of organized criminality

IT- Dizionario della criminalità organizzata.

En français

NOUVEAU LE 08-06-2009

  • Le bêtisier politique
  • Média manipulation

 

 

Ministerie van Justitie - tav Mevrouw Els Baart - Brussel, 7 juni 2009

Geachte Mevrouw Baart,

Betreft: zieke gevangenen - de heer Vervloesem - de belofte van de Minister

Ik heb vandaag de heer Vervloesem nog aan de lijn gehad.

Hij braakt nog steeds bloed, zijn bloeddruk staat over de 23, zijn suikerspiegel stond enkele dagen geleden op 600, hij kan door één oog niets meer zien, hij lijdt aan uitdrogingsverschijnselen, heeft last van draaiingen, zijn hart klopt soms bijna niet en dan weer veel te snel, hij heeft al twee dagen dokter Proot (hoofdgeneesheer van de gevangenis van Brugge) niet meer gezien, van de Psycho Sociale Dienst is er al wekenlang niets meer te horen, van het door Minister De Clerck reeds wekenlang geleden beloofde onderzoek naar zijn detentieomstandigheden komt er niets in huis, van de UFC die voor zijn begeleiding wilde zorgen verneemt hij niets omdat de PSD -zoals gewoonlijk- haar verslag nog paar pas een week geleden heeft doorgestuurd, een overplaatsing blijkt niet mogelijk, de dokters beschuldigen de PSD ervan het dossier te boycotten (wat juist is) en de PSD beschuldigt de dokters ervan dat zij hun medische verslagen niet doorgeven aan de bevoegde diensten zodat er geen letter over de medische toestand van Marcel Vervloesem in het PSD-verslag stond (wat ook juist is).

U schreef mij in uw brief van 30.4.2009 in opdracht de Minister dat er een 'medische begeleiding en opvolging' was maar daar klopt dus niets van.

Moet hij soms eerst overlijden vooraléér men iets gaat doen en vooraléér de Minister zijn politieke verantwoordelijkheid in deze gaat opnemen

Als Minister De Clerck zijn beloftes niet houdt (het beloofde onderzoek naar de detentieomstandigheden van de heer Vervloesem) en zijn verantwoordelijkheid niet wil opnemen omdat hij liever aan struisvogelpolitiek doet en van een verkiezingsoverwinning geniet, dan vraag ik mij af wie er binnen justitie wél zijn verantwoordelijkheid zal nemen.

Het is doordat De Clerck zijn woord niet houdt en geen verantwoordelijkheid neemt dat alles in het honderd loopt. Maar ja, misschien maakt dat deel uit van zijn 'hervormingen'...

Ik vraag mij af wanneer de Minister eindelijk ophoudt met onzin te verkopen.Want hij spreekt wel over een 'menselijke en rechtvaardige justitie', over een 'Masterplan voor een gevangenisstructuur in humane omstandigheden', gaat zich in Nederland over de overbevolkte Belgische gevangenissen beklagen terwijl hij tegelijk alles vierkant laat draaien en zwaar zieke gevangenen tot hun laatste levensdagen in de gevangenis opsluit.

Ik las dat de Minister door middel van enkele geprefabriceerde containers in Merksplas, voorzien heeft in een 60-tal plaatsen voor gehandicapte gevangenen. Het is natuurlijk altijd beter dan niets.
Maar hoe komt het dat de Minister geen enkele maatregel neemt of aankondigt voor de zwaar zieke gevangenen in zijn overbevolkte gevangenissen ? Zijn die misschien van geen tel ? Wil hij deze mensen misschien extra laten lijden (en tenslotte laten overlijden) ?

En wat die electronische braceletten betreft: hoe komt het dat de Minister die laat toekennen aan gevangenen zoals Bart Debie van het Vlaams Belang die maar 1 dag in de gevangenis moest doorbrengen terwijl gevangenen die zich werkelijk in en kritieke situatie bevinden, hiervoor niet in aanmerking komen ? Waarom deze discriminatie ?
Is de Minister soms vergeten dat hij jarenlang voor een 'cordon sanitair' tegenover het Vlaams Belang heeft gepleit ?

In ieder geval, en ik wil het hier nog eens herhalen, indien de heer Vervloesem tijdens één van de volgende dagen dood op zijn cel ligt, dan is de Minister die gedetailleerd werd ingelicht, daar op de eerste plaats verantwoordelijk voor.

Ik zal de Minister morgen nog een aangetekende brief sturen waarbij ik hem in gebreke stel, om de Minister aan zijn gedane beloftes en zijn plichten te doen herinneren.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens - Voorzitter Werkgroep Morkhoven vzw-asbl

De Morkhovense actievoerder Marcel Vervloesem zit nu al 9 maanden lang in de gevangenis opgesloten. Gevangenis Brugge - Afdeling 35 - cel 62 - Legeweg 200 - 8200 Brugge

Hierbij volgt de lijst van spoedopnames en operaties:

1) kwaadaardige kanker - St H. Hart Lier - 2 keer
2) nieren - 5 keer - Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas - 2 keer - 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 - H. Hart Lier - Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 - UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville - St Elisabeth Herentals - 11 keer
7) nierblok - Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven - 2 keer
8) hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden - 3 keer
9) intensieve, diabetische blok - H. Hartziekenhuis Lier - 4 keer
10) nierblok - H. Hartziekenhuis Lier - 1 keer
11) hartkijkoperatie - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
12) nierdyalyse - AZ Sint Jan Brugge - 5 keer
13) inwendige bloeding - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
14) operatie kijkwonde - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
16) intensieve spoed, cardio - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma - Sint Elisabeth Ziekenhuis Herentals - 1 keer
19) hartoperatie - AZ Sint-Jan Brugge
20) (moest reeds 3 weken geleden wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden. Maar juistgeteld 1 dag voor deze opname kwam de gevangenisdirectie met haar negatief rapport af waarin ondermeer stond dat al zijn verzoeken waren afgewezen en dat zijn dochter 'onvoldoende van hem hield')

De opnames te Turnhout en te Brugge vonden plaats tijdens zijn opsluiting in de gevangenis van Turnhout en Brugge.

In het AZ Sint Jan te Brugge werd hij, in aanwezigheid van twee cipiers die hem dag en nacht bewaakten, zonder onderbreking vastgeketend aan de operatietafel, de ziekenhuisbrancard, de rolstoel, de medische toestellen en het ziekenhuisbed.

Actievoerder begint bloed te braken: Minister De Clerck werd geinformeerd (1)

From: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
To: stefaan.declerck@just.fgov.be, stefaan.de.clerck@pandora.be, els.baart@just.fgov.be, lieselot.bleyenberg@just.fgov.be, vanessa.bury@just.fgov.be, info@just.fgov.be, Tine.Vandertaelen@just.fgov.be, ingrid.vranken@just.fgov.be
Date: Fri, 5 Jun 2009 18:21:10 +0200
Subject: Gevangenis Brugge: actievoerder Marcel Vervloesem begint bloed te braken

Auto Reply: Gevangenis Brugge: actievoerder Marcel Vervloesem begint bloed te braken
Postvak INX

tine.vandertaelen@just.fgov.be aan mij

van: tine.vandertaelen@just.fgov.be
aan: werkgroepmorkhoven@gmail.com

datum: 5 juni 2009 18:18
onderwerp: Auto Reply: Gevangenis Brugge: actievoerder Marcel Vervloesem begint bloed te braken
verzonden door: mx1.just.fgov.be

Ik ben afwezig op 4 en 5 juni 2009.

Met vriendelijke groeten,
Tine Van der Taelen

Uit het bijgevoegde automatische antwoord blijkt nogmaals dat justitieminister De Clerck die enkele weken geleden in een brief aan de advocaat van actievoerder Marcel Vervloesem zei dat hij de Centrale Toezichtsraad van het Gevangeniswezen de opdracht gaf om een onderzoek te laten voeren naar de detentieomstandigheden van de actievoerder (waarvan niets te merken valt), op de hoogte is.

Per mail, fax en aangetekende brief

Brussel, 5 juni 2009

Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer Minister,

Uw ref: KAB/LSt/EB/2009-11040
Betreft: Gevangenis Brugge - Marcel Vervloesem - INGEBREKESTELLING

In uw antwoord van 30 april 2009, zei u dat de 'medische aspecten van het dossier door de Dienst Gezondheidszorg werden onderzocht'.

Bij ons bezoek aan de heer Vervloesem afgelopen woensdag, stelden we echter vast dat zijn gezondheidstoestand in de gevangenis van Brugge ten zeerste is verslechterd doordat u voor zwaar zieke gevangenen zoals de heer Vervloesem geen oplossing zoekt, zoals een electronisch toezicht bijvoorbeeld.
U maakt daar blijkbaar onvoldoende middelen voor vrij en spoedgevallen komen niet in aanmerking voor een electronisch toezicht.

De heer Vervloesem heeft de laatste nachten bloed moeten braken en de huid op zijn armen is bijna donkerbruin geworden en is volledig uitgedroogd.
Zijn suikerspiegel staat zo hoog dat die reeds geruime tijd niet meer te meten valt; zijn hart slaat onvoorstelbaar onregelmatig (op het ene moment lijkt het bijna stil te staan, op een ander moment slaat het 150 x per minuut), zijn bloeddruk bedroeg 23,3; hij heeft overal pijn; duizelt constant; heeft soms geen eetlust meer; moet tot 5 x per nacht opstaan om water te drinken; kan over een afstand van 40 meters alleen nog maar wazige beelden zien; over de mogelijke uitzaaiing van zijn kanker werd maandenlang niets bekend gemaakt en het is de vraag of dat wel werd onderzocht; over de toestand van zijn nieren en pancreas werd maandenlang niet gesproken enzoverder enzoverder...
De Italiaanse dokter Gagliardi wiens e-mails naar Prinses J. de Croÿ wekenlang om een voor ons onbekende reden werden geblokkeerd, maakt zich zodanige zorgen over de gezondheid van de heer Vervloesem dat hij daarvoor speciaal naar België komt.

Zoals ik u reeds herhaaldelijk maar tevergeefs geschreven heb, begrijp ik niet waarom u mensen die zo ziek zijn en die bijna geen levensverwachting meer hebben, tot hun laatste adem in uw gevangenissen opsluit.
Als dat deel uitmaakt van uw beleid, waarom gaat u zich bij de Nederlandse regering dan beklagen omdat uw gevangenissen overbevolkt zijn ?
Waarom geeft de Belgische regering in feite geld uit om in Nederland gevangenen te laten opsluiten terwijl u niets aan de overbevolking van de gevangenissen doet en u er zelf voor zorgt dat zij overbevolkt zijn ?
Waarom laat u zwaar zieke gevangenen nodeloos en op een mensonterende manier lijden (en overlijden) terwijl u over een 'menselijke, rechtvaardige justitie' en over een 'Masterplan voor een gevangenisstructuur in humane omstandigheden' spreekt ? Waarom houdt u geen rekening met het Europees Verdrag en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die dergelijke folterende en mensonterende behandelingen verbieden ?

Zonder verder in te gaan op het geknoei met de dossiers van de heer Vervloesem en de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van dossiers en kinderporno-cd-roms in de zaak Vervloesem waarin ik u vruchteloos om een onderzoek vroeg, wijs ik u nogmaals op het feit dat u meer dan een maand geleden aan Vervloesem's advocaat per brief meedeelde dat u de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen de opdracht had gegeven om een 'onderzoek te laten voeren naar de detentieomstandigheden van de heer Vervloesem'.
Daar kwam echter niets van in huis met het gevolg dat de heer Vervloesem die dodelijk ziek is en wiens gezondheidstoestand met de dag slechter wordt, nog steeds in de gevangenis van Brugge is opgesloten en tot een zelfvernietigende wanhoopsdaad gedreven wordt.

Als voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, stel ik u daarom persoonlijk in gebreke voor wat er met ons verenigingslid gebeurt.

In bijlage zend ik u hierbij nogmaals de lijst van spoedopnames en operaties van Marcel Vervloesem.

Mag ik u nogmaals verzoeken om de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen een onderzoek te laten voeren in plaats van rustig af te wachten totdat de heer Vervloesem overleden is en u het schandaal omtrent de kinderpornozaak Zandvoort kan dichtdekken ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Hierbij zend ik u nogmaals de lijst van spoedopnames en operaties van Marcel Vervloesem:

1) kwaadaardige kanker - St H. Hart Lier - 2 keer
2) nieren - 5 keer - Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas - 2 keer - 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 - H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 - UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville - StElisabeth Herentals - 11 keer
7) nierblok - Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven - 2 keer
8) hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden - 3 keer
9) intensieve, diabetische blok - H. Hartziekenhuis Lier - 4 keer
10) nierblok - H. Hartziekenhuis Lier - 1 keer
11) hartkijkoperatie - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
12) nierdyalyse - AZ Sint Jan Brugge - 5 keer
13) inwendige bloeding - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
14) operatie kijkwonde - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
16) intensieve spoed, cardio - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma - Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals - 1 keer
19) hartoperatie - AZ Sint-Jan Brugge
20) moest reeds 3 weken geleden reeds wegens nieuwe hartproblementengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkigebehandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomenworden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de PSD te voorkomen.

De opnames en operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge enSint-Elisabethziekenhuis te Turnhout vonden plaats tijdens de 9maanden lange opsluiting van Marcel in de gevangenissen te Turnhout ente Brugge.

Bij de aangetekende brief die u van mij zal ontvangen, zal ik een kopie voegen van mijn aangetekende brief dd. 4 juni 2009 aan mevrouw Els Deloof, gevangenisdirectrice te Brugge, waarvan ik u en uw kabinetsmedewerkers reeds per mail een kopie zond.

PETITIE - PETITION

NEDERLAND - FRANCAIS - ENGLISH - ITALIANO -

 
Site de la Fondation Princesses de Croÿ et Massimo Lancellotti Site du Werkgroep Morkhoven (3) ONG UNION Inscription News letter SOS-Bambini Site d'Alain Fauvage Telephono Antiplagio Bambibi AncoraRCHF Droit parentaux Site personel de la Princesse JacquelineVoir le site de Pédopitchoun SOS Antipligio Novara
Ver. uitg.: Werkgroep Morkhoven vzw-asbl - 10 Faiderstraat - 1060 Brussel - België - Recht op Antwoord: werkgroep.morkhoven@droitfondamental.eu